Cross docking hàng lạnh

6A/11 Quốc lộ 13, KP Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Cross docking hàng lạnh

Được thiết kế với 3 khu vực nhiệt độ khách nhau (cool, chill, frozen) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, TAGLog cung cấp dịch vụ Cross docking bằng mô hình hệ thống HUB cận trung tâm nhằm tối ưu hóa thời gian để hàng hóa tiếp cận nhanh chóng đến khách hàng và người tiêu dùng cũng như giảm thiểu chi phí về kho và nguồn nhân lực. Đây cũng là một dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng vận tải hàng đông lạnh.

Cross docking hàng lạnh
Yêu cầu báo giá
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
TIÊU DÙNG NHANH
ĐIỆN TỬ
HÓA CHẤT
SIÊU THỊ
CHUỖI NHÀ HÀNG - CAFÉ
DƯỢC PHẨM & THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TIÊU DÙNG NHANH
ĐIỆN TỬ
HÓA CHẤT
SIÊU THỊ
CHUỖI NHÀ HÀNG - CAFÉ
DƯỢC PHẨM & THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ