vantaithanhan

vantaibinhduong

vantaimiennam

THU HỘ (COD)


  • Việc thu tiền diễn ra hằng ngày song song với việc giao hàng;
  • Công ty theo dõi và quản lý lái xế thu tiền hàng ngày;
  • Công ty chịu trách nhiệm về số tiền mà nhân viên lái xế đã thu;
  • Tiền thu hàng ngày thứ 2 đến thứ 6 sẽ chuyển khoản cho Khách hàng trước 9 giờ sáng ngày hôm sau. Riêng Thứ 7, chủ nhật sẽ được chuyển trước 9 giờ giờ ngày thứ 2.