vantaithanhan

vantaibinhduong

vantaimiennam

TẦM NHÌN SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI


 

TẦM NHÌN

THÀNH AN GROUP với các Công ty thành viên liên kết chặt chẽ với nhau và hoạt động gắn liền với hệ sinh thái Logisitics

  • Thiết lập và phát triển chuỗi kho vệ tinh tại các trung tâm Logistics lớn ( Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ)

  • Đầu tư và ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 một cách toàn diện vào quản trị doanh nghiệp và vận hành.

 

SỨ MỆNH

  • Đóng góp vào sự lớn mạnh của cộng đồng Logistics Việt Nam.   

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

  • Đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu dịch vụ của khách hàng; đảm bảo và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

  • Duy trì và không ngừng nâng cao cam kết về các giải pháp, dịch vụ của mình đối với khách hàng.

  • Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và có khả năng thích ứng với xu thế phát triển bùng nổ của ngành Logistics nói riêng và nền kinh tế nói chung.

  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người là trọng tâm và lợi ích xã hội làm nền tảng.