vantaithanhan

vantaibinhduong

vantaimiennam

ĐA DẠNG DỊCH VỤ


THÀNH AN GROUP hoạt động gắn liền với hệ sinh thái Logistics. Bao gồm các dịch vụ:

 

  • Vận tải hàng hóa đường bộ ( Hàng đông lạnh / Hàng khô)

  • Cho thuê xe nâng / xe reachtruck/ Pallet mover

  • Cho thuê kho vệ tinh / hub trung chuyển hàng hóa

  • Cung cấp nhân công bốc xếp

  • Cung cấp nhân công thời vụ ( dán tem, đóng gói hàng hóa)