vantaithanhan

vantaibinhduong

vantaimiennam

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI


  • Phần mềm quản lý vận tải chuyên dụng do Công ty tự xây dựng và phát triển theo yêu cầu và mục đích quản lý riêng.

  • Thiết bị giám sát hành trình (GPS) và Thiết bị cảm biến nhiệt độ gắn theo xe được trang bị cho 100% đội xe.

Cung cấp cho khách hàng công cụ giám sát trực tuyến (Online Tracking) và trích xuất dữ liệu 24/24.

  • Mobile Apps dành cho lái xe: ghi nhận, giám sát toàn bộ quá trình giao nhận hàng hóa từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc hành trình